Perunkirjoitus

Kauttamme saatavissa myös perukirjoitukset arvioineen.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Veroviranomainen voi saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myöntää erityisestä syystä pidennyksen perunkirjoituksen toimittamisaikaan, mikäli perunkirjoitusta ei ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa.