Kauppakirjat

On tilanteita, joissa myyjä ja ostaja sopivat keskenään kaupasta. Kauttamme on tällöin saatavissa apua kauppakirjan laatimisessa sekä muissa kauppaan liittyvissä käytännön järjestelyissä kuten  mahdollisissa vakuusjärjestelyissä, lainhuudon haussa yms.