Article Index
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 1
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 2
All Pages

Asuntokaupan virheiden selvittämisestä

Jos olet ostanut asunnon ja epäilet virhettä, voit menetellä seuraavasti. Tässä käsitellään vain rakennusteknisiä virheitä.

1. Kun olet ostanut asunnon suoraan myyjältä, pyrkikää yhdessä selvittämään, onko epäilylle aihetta ja miten myyjä siihen suhtautuu.

Vähäisessä ja selvässä asiassa voitte itsekin sopia, miten virheen osalta menetellään.  Lähinnä kysymykseen tulevat korjaus tai korvaus. Olennaista on selvittää, onko myyjä yhteistyökykyinen.

Mikäli olet ostanut asunnon kiinteistönvälittäjän kautta, ota yhteys häneen. Koska liike on välittänyt kaupan ja saanut siitä palkkion, se on velvollinen osallistumaan ongelman alustavaan selvittämiseen. Se kuuluu hyvään välitystapaan, ja välittäjän on otettava huomioon ostajankin etu. Välittäjän yhteydenotto myyjään voi parantaa neuvotteluilmapiiriä.

Välittäjä on yleensä tehnyt sopimuksen myyjän kanssa, joten välittäjä ei voi ryhtyä tuomariksi, varsinkin kun usein joutuisi arvioimaan omaa osuuttaan.

2. Muissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Erimielisyyden jälkeen on huomioitava useita seikkoja, vaikka asiassa päästäisiin heti sovintoon. Hyvän asianajotavan mukaan lakimiehellä on velvollisuus pyrkiä sovintoon.

Ihmiset pelkäävät lakimiehen kuluja. Osa tekee alustavan arvion korvauksetta. Sen tekeminen on ostajan ja myyjänkin oikeuksien kannalta oleellista. Avustajan käyttäminen ei estä sopimuksen aikaansaamista. Vastuullinen myyjä ei vastusta avustajan käyttämistä.

Liian usein myyjä vetkuttaa vastaustaan ja antaa turhaa toivoa sopimuksen syntymisestä vaikka ei ole siihen tosiasiassa valmis.

Virheen rakennustekninen selvittäminen on aloitettava heti. Usein oikeudenmenetyksiä aiheuttaa virheilmoituksen laiminlyönti. Virheilmoituksen viivästyminen tai sisällön puutteellisuus voi johtaa siihen, että mahdollisuus vaatia korvausta on lopullisesti menetetty, vaikka virhe todetaankin.

Ostajan kannattaa ilmoittaa myyjälle virheestä mahdollisimman pian. Yksilöityjä vaatimuksia ei tarvitse vielä esittää, koska ne tuskin ovat edes tiedossa. Ilmoitusta voi myöhemmin täydentää ja tarkentaa. Varminta on tehdä kirjallinen ja todisteellinen ilmoitus.


3. Ympäristöviraston terveystarkastaja on perusteltua kutsua paikalle ainakin silloin, kun on aihetta epäillä terveyshaittaa. Hän voi antaa korjauskehotuksia ja viime kädessä asumiskiellon, mikäli asunnossa oleva virhe aiheuttaa vakavan vaaran asukkaiden terveydelle.

Varsinaisen rakennusvirheen selvittämiseksi on hyvä kääntyä Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan puoleen. Tavarantarkastus on riippumatonta, ja tarkastaja on erityisen valvonnan alainen.

4. Kun lausunto tai tarkastuskertomus on saatu, tilanne on arvioitava juridisesti. Onko kysymys sellaisesta virheestä, jonka perusteella on oikeus esittää vaatimuksia myyjälle? Millaisia ne voivat olla ja miten ne esitetään?

Viimeistään nyt on myyjälle esitettävä virheen johdosta yksilöidyt vaatimukset.

Asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on edelleen sen verran mutkikas, ettei tehtävästä hevin selviä kuivin jaloin ilman apua. Lain tuntemus on oleellista. Monesti suurin virhe on se, että vaatimukset mitoitetaan liiallisiksi. Siitä vaatijalle aiheutuu myöhemmin yleensä pelkkää vahinkoa.

5. Mikäli myyjä vastustaa edelleen tarkennettuja vaatimuksia, ostajalla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa oikeuksiinsa pääsemiseksi.

Riidan voi antaa joko kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lautakunnan ongelmana on, ettei todistajien kuuleminen ja suullinen käsittely ole käytettävissä. Päätökset ovat suosituksia, joita ei ole pakko noudattaa. Toisaalta käsittely on maksutonta, mikä pienentää kuluriskiä.

Todistajien kuuleminen oikeudessa on usein välttämätöntä vähänkin vaativimmissa jutuissa. Kirjalliset todisteet eivät yksinään täytä todisteluntarvetta, vaikka niillä on suuri merkitys suullisen todistelun ohessa.

Usein riitaista on se, mitä kaupanteon yhteydessä todellisuudessa sovittiin?  Millaista tietoa kohteesta annettiin? Miten ostaja tarkasti kohteen?

Näihin ja muihin olennaisiin kysymyksiin saadaan usein vastaus vasta suullisen todistelun avulla.


6. Asuntokauppariidat ovat usein monimutkaisia. Niiden lopputuloksen ennustaminen ei ole helppoa. Joka niin väittää, puhuu pehmeitä. Avustajan tehtävä on punnita asiakkaan riskejä ja arvioida lopputulos. ”Voitonmahdollisuuksien” perusteeton hehkuttaminen on pahimpia virheitä, mihin lakimies voi asiakastaan kohtaan syyllistyä.

7. Jos arvioinnissa päädytään haastehakemuksen laatimiseen, asiakkaan tärkeimpänä tehtävänä on antaa avustajalle kaikki ajateltavissa olevat tiedot. Tärkeää on kertoa myös itselleen kielteiset seikat.

8. Kun haastehakemus on jätetty käräjäoikeuteen, kärjäoikeus pyytää myyjältä kirjallisen vastauksen vaatimusten ja niiden perusteiden johdosta. Sen jälkeen käräjäoikeus järjestää valmisteluistunnon, jossa vaatimukset ja niiden perustelut sekä myyjän vastaus käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Valmistelun tarkoituksena on kartoittaa riitakysymykset, sekä todistelu pääkäsittelyä varten.

Henkilötodistelu on pääkäsittelyn tärkein osa. Siellä kuullaan erityisesti asiantuntijoita.

Käräjäoikeuden tuomio annetaan yleensä parin viikon sisällä kansliapäätöksenä. Tuomion saa postitse tai faksilla.

Käräjäoikeuden tuomioon voi hakea muutosta hovioikeudesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta. Hovioikeuskäsittely järjestetään Kouvolan hovioikeuden alueella yleisesti noin 6–12 kuukauden kuluessa valituksesta.

Hovioikeuden tuomiosta voi vielä tietyillä perusteilla hakea muutoksenhakulupaa Korkeimmalta oikeudelta, mutta yleensä jutun käsittely päättyy hovioikeuden tuomioon.

9. Jutun hävinnyt velvoitetaan yleensä korvaamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut. Oman avustajan kulut maksetaan vakuutuksesta sovittuun määrään asti ja vähennettynä omavastuulla.

Julkista oikeusapua saavakin voi valita haluamansa avustajan. Kenenkään ei ole pakko käyttää julkista oikeusavustajaa eikä oikeusaputoimiston palveluja. Tämä on monelle asiakkaalle epäselvää.

10. Sopiminen on aina toivottavaa. Huonoon sopimukseen ei kuitenkaan kannata sitoutua. Sopimisessa on omat sudenkuoppansa, joten sekin kannattaa jättää ammattilaiselle.
Muussa tapauksessa on mahdollista, ettei ole edes selvää, mitä sovittiin. Ei ole harvinaista, että oikeudessa riidellään sopimuksen sisällöstä.

Oikeusturvaetu korvaa avustajan palkkion riidan syntymisestä lukien siinäkin tapauksessa, että se sovitaan ilman oikeudenkäyntiä. Riita syntyy vakuutusehtojen mukaan silloin, kun myyjä ei suostu vaatimuksiinne. Mitään haastetta ei siis tarvita, vaan myyjän todisteellinen kiistäminen riittää.

Sopiminen on mahdollista myös jutun jokaisessa käsittelyvaiheessa. Usein juttu sovitaan, kun todisteet ovat osapuolten tiedossa ja asiantuntija voi parhaiten arvioida lopputulosta.