Article Index
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 1
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 2
All Pages

Asuntokaupan virheiden selvittämisestä

Jos olet ostanut asunnon ja epäilet virhettä, voit menetellä seuraavasti. Tässä käsitellään vain rakennusteknisiä virheitä.

1. Kun olet ostanut asunnon suoraan myyjältä, pyrkikää yhdessä selvittämään, onko epäilylle aihetta ja miten myyjä siihen suhtautuu.

Vähäisessä ja selvässä asiassa voitte itsekin sopia, miten virheen osalta menetellään.  Lähinnä kysymykseen tulevat korjaus tai korvaus. Olennaista on selvittää, onko myyjä yhteistyökykyinen.

Mikäli olet ostanut asunnon kiinteistönvälittäjän kautta, ota yhteys häneen. Koska liike on välittänyt kaupan ja saanut siitä palkkion, se on velvollinen osallistumaan ongelman alustavaan selvittämiseen. Se kuuluu hyvään välitystapaan, ja välittäjän on otettava huomioon ostajankin etu. Välittäjän yhteydenotto myyjään voi parantaa neuvotteluilmapiiriä.

Välittäjä on yleensä tehnyt sopimuksen myyjän kanssa, joten välittäjä ei voi ryhtyä tuomariksi, varsinkin kun usein joutuisi arvioimaan omaa osuuttaan.

2. Muissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Erimielisyyden jälkeen on huomioitava useita seikkoja, vaikka asiassa päästäisiin heti sovintoon. Hyvän asianajotavan mukaan lakimiehellä on velvollisuus pyrkiä sovintoon.

Ihmiset pelkäävät lakimiehen kuluja. Osa tekee alustavan arvion korvauksetta. Sen tekeminen on ostajan ja myyjänkin oikeuksien kannalta oleellista. Avustajan käyttäminen ei estä sopimuksen aikaansaamista. Vastuullinen myyjä ei vastusta avustajan käyttämistä.

Liian usein myyjä vetkuttaa vastaustaan ja antaa turhaa toivoa sopimuksen syntymisestä vaikka ei ole siihen tosiasiassa valmis.

Virheen rakennustekninen selvittäminen on aloitettava heti. Usein oikeudenmenetyksiä aiheuttaa virheilmoituksen laiminlyönti. Virheilmoituksen viivästyminen tai sisällön puutteellisuus voi johtaa siihen, että mahdollisuus vaatia korvausta on lopullisesti menetetty, vaikka virhe todetaankin.

Ostajan kannattaa ilmoittaa myyjälle virheestä mahdollisimman pian. Yksilöityjä vaatimuksia ei tarvitse vielä esittää, koska ne tuskin ovat edes tiedossa. Ilmoitusta voi myöhemmin täydentää ja tarkentaa. Varminta on tehdä kirjallinen ja todisteellinen ilmoitus.


3. Ympäristöviraston terveystarkastaja on perusteltua kutsua paikalle ainakin silloin, kun on aihetta epäillä terveyshaittaa. Hän voi antaa korjauskehotuksia ja viime kädessä asumiskiellon, mikäli asunnossa oleva virhe aiheuttaa vakavan vaaran asukkaiden terveydelle.

Varsinaisen rakennusvirheen selvittämiseksi on hyvä kääntyä Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan puoleen. Tavarantarkastus on riippumatonta, ja tarkastaja on erityisen valvonnan alainen.

4. Kun lausunto tai tarkastuskertomus on saatu, tilanne on arvioitava juridisesti. Onko kysymys sellaisesta virheestä, jonka perusteella on oikeus esittää vaatimuksia myyjälle? Millaisia ne voivat olla ja miten ne esitetään?

Viimeistään nyt on myyjälle esitettävä virheen johdosta yksilöidyt vaatimukset.

Asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on edelleen sen verran mutkikas, ettei tehtävästä hevin selviä kuivin jaloin ilman apua. Lain tuntemus on oleellista. Monesti suurin virhe on se, että vaatimukset mitoitetaan liiallisiksi. Siitä vaatijalle aiheutuu myöhemmin yleensä pelkkää vahinkoa.

5. Mikäli myyjä vastustaa edelleen tarkennettuja vaatimuksia, ostajalla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa oikeuksiinsa pääsemiseksi.

Riidan voi antaa joko kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lautakunnan ongelmana on, ettei todistajien kuuleminen ja suullinen käsittely ole käytettävissä. Päätökset ovat suosituksia, joita ei ole pakko noudattaa. Toisaalta käsittely on maksutonta, mikä pienentää kuluriskiä.

Todistajien kuuleminen oikeudessa on usein välttämätöntä vähänkin vaativimmissa jutuissa. Kirjalliset todisteet eivät yksinään täytä todisteluntarvetta, vaikka niillä on suuri merkitys suullisen todistelun ohessa.

Usein riitaista on se, mitä kaupanteon yhteydessä todellisuudessa sovittiin?  Millaista tietoa kohteesta annettiin? Miten ostaja tarkasti kohteen?

Näihin ja muihin olennaisiin kysymyksiin saadaan usein vastaus vasta suullisen todistelun avulla.